top of page

Engelsk Bulldog & Sundhed

Af Engelske Bulldogs sygdomme og problematikker kan bl.a nævnes

 • AD
 • HD
 • OCD
 • Misdannet ryghvirvler 
 • Spondylose
 • Åndedrætrelateret lidelser: Snævre næsebor, for lang blød gane, deformeret strubehoved, larynx poser, forsnævert luftrør
 • Hjerte(PS)
 • Patella Lux.
 • Korsbåndsskade
 • Entropion
 • Ektropion
 • Cherry eye
 • Distichiasis
 • HUU
 • Cystinuria type 3
 • CMR1
 • Øreproblemer(Skyldes som reglen allergi)
 • Allergi
 • Generaliseret/lokal demodicosis(Der testes ikke for lokal/generaliseret demodicosis længere, da testen ikke er valid uden symptomer)
 • Svamp
 • Hudbetændelse
 • Furunkulose
 • Head bobbing syndrome
 • Epilepsi 
 • Reproduktions problemer
 
"Det er ingen skam for en race at have sygdomme, skammen ligger i at lukke øjnene for dem"
Jeg mener personligt at hud og vejrtræknings relateret problemer er de vigtigste at forholde sig til pt. da problemerne er meget udbredt, er dyrere og invaliderende for både hund og ejer..
 
 
DKK anbefaling vedr. brug af hunde med HD grad D eller E, samt AD grad 3

HD: En hund med HD grad D eller E kan undtagelsesvis benyttes i avl, hvis opdrætteren vurderer, at hundens samlede bidrag til racen vil være positivt. Avlspartneren skal i så tilfælde altid være HD fri (grad A eller B).

AD : En hund med AD grad 3 kan undtagelsesvis benyttes i avl, hvis opdrætteren vurderer, at hundens samlede bidrag til racen vil være positivt. Avlspartneren skal i så tilfælde altid være AD fri (grad 0).


DNA test for EB
 • Cystinuria type 3
 • HUU
 • CMR1
 • DM 
 
Link til Vetgen for info om sygdommene.
Avlsrestriktioner
 
Der er p.t. desværre ingen avlsrestrektioner på den Engelsk Bulldog mht. sygdomme/problematikker, men jeg har alligevel valgt at tjekke mine Engelsk Bulldogs for racerelateret sygdomme og sundhedsproblematikker.
Jeg har valgt ikke at støtte bulldogklubben mere, da jeg ikke mener at de er deres ansvar bevidst og opgave værdig mht. at fremme sundheden hos bulldoggen.

 

 

Jeg bruger i stedet DKK værktøjer i mit avlsarbejde.

 

bottom of page